Slovenský film optikou americkej skúsenosti

rozhovor s Mišom Suchým pripravila pre KINEČKO Simona Nôtová

Zo série fotografií krátko po bratislavskej premiére filmu Návraty/Returns v apríli 2014. Foto:  Miro Nôta

Autoportrét Miša Suchého v Štefanovej, archív: M.S.

viac..

Rytmusík, Rytmusinko, Rytmusiatko a iné nočné desy

Sídliskový sen
r. Miro Drobný, SR / ČR, 2015

Životopisné filmy sú vlastne nuda… hlavný protagonista sa hrdinsky postaví proti nepriazni osudu a dosiahne niečo prekračujúce našu bežnú skúsenosť (napríklad založí Apple alebo si odreže ruku, aby nezomrel zaseknutý v skale a podobne).

Rytmus sídlisková sen, Zdroj: Itafilm

Rytmus sídlisková sen, Zdroj: Itafilm

viac..

Homo Viator

Filmový triptych Gusta van den Bergha
(autor textu: Martin Kaňuch)

Lucifer_still_01

viac..

KINEČKOmedzi fjordami

Udrela jeseň a KINEČKO sa vybralo medzi fjordy, do Nórska.

“Problémom nórskeho filmu je, že sa oň nikto nezaujíma.” Práve týmto citátom otvára nórske číslo šéfredaktorka Eva Križková. Po vydaní tohto čísla sa tak minimálne na Slovensku situácia určite zmení!

prvá čitateľka KINEČKAmedzi fjordami

prvá čitateľka KINEČKAmedzi fjordami

viac..